ABAKÜS Bilişim Teknolojileri Simülasyon Mühendisi Arıyor

ABAKÜS simülasyon mühendisi aramaktadır.

Elektrik ve elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, fizik mühendisleri ve fizikçiler bu pozisyona başvurabilirler.

ABAKÜS, en yeni bilişim teknolojilerini kullanarak, gerçek yaşamda önem taşıyan elektromanyetik problemlerin çözülmesi amacıyla araştırma çalışmaları yapan bir ileri teknoloji firmasıdır. Farklı disiplinlerde uzmanlaşan araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan sinerji sayesinde, ABAKÜS’te, radarlar, antenler, uzaktan algılama, tıbbi görüntüleme, elektromanyetik uyumluluk, savunma sanayii, mobil telefon sistemleri, uydular, lazerler ve optik sistemler, nanoyapılar, metamalzemeler, mikroelektronik gibi pek çok alandaki problemlerin elektromanyetik çözümleri gerçekleştirilmektedir. Bu çeşit karmaşık problemlerin çözülebilmesi için, hem yazılım, hem de donanım bakımından en yeni bilişim olanakları (özellikle, paralel bilgisayar sistemleri) kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://abakus.computing.technology/

Bu sayede, bilişimsel elektromanyetikte dünyanın en büyük integral denklemi problemleri ABAKÜS’te çözülmektedir. Örneğin, en son olarak, 1,000,000,000x1,000,000,000 (1 milyar!) ve daha büyük matris denklemleri çözülerek dünya rekorları kırılmıştır. “Simülasyon Mühendisi” pozisyonuna başvuran adaydan hazır paket programları paralel bilgisayarlar üstünde kullanarak elektromanyetik simülasyonlar yapması, elde edilen sonuçların grafiksel sunumlarını hazırlaması ve rapor yazması beklenmektedir. Yapılacak olan çalışma rutin olmayıp, heyecan verici araştırma konularını da içermektedir.

“Simülasyon Mühendisi” adayının aşağıda belirtilen niteliklere (veya çoğuna) sahip olması beklenmektedir:

1. MATLAB, Fortran, C, C++ ve/veya benzeri diğer dillerde programlama

2. Paralel bilgisayarlara ve paralel bilişime yakınlık (lütfen ayrıntılarını belirtiniz)

3. Verilerin grafiksel sunumu (data plotting)

4. Linux ve Windows/MacOS sistemlerini kullanıcı düzeyinde bilmek (yönetici düzeyinde değil)

5. Rapor yazımı (Türkçe ve İngilizce)

6. Temel seviyede web sayfası hazırlamak

7. Lisans eğitiminde elektromanyetik, mikrodalga/anten ve nümerik analiz derslerini almış olmak

8. İyi derecede Microsoft Office programları bilgisi Aşağıdaki nitelikler zorunlu değildir, ancak adaylar için artı değer oluşturacaktır:

9. Elektromanyetik simülasyon programları deneyimi (CST, FEKO, HFSS, Sonnet gibi)

10. CAD yazılımı deneyimi (I-DEAS, NX6, ProEngineer, Nastran, AutoCAD gibi)

11. Windows, Linux ve Unix sistemlerini yönetici düzeyinde kurma ve yönetme bilgisi ve deneyimi

12. Paralel bilişim: paralel bilgisayarların kurulumu, MPI, OpenMP, paralel programlama, GPU

13. Askeri ve diğer standartlara uygun programlama deneyimi Özgeçmişe ek olarak, adaylar yukarıdaki her bir maddede belirtilen konularla ilgili eğitimlerini ve deneyimlerini (aldıkları dersler, transkript, tamamladıkları projeler gibi) net olarak açıklayan bir mektup göndermelidirler.

Adayların niteliklerine uygun ve piyasa koşullarında rekabetçi bir maaş politikası izlenmektedir.

ABAKÜS’ün güvenli, dostane ve modern bir çalışma ortamı vardır.

Sosyal güvence ve fırsat eşitliği ilkeleri uygulanmaktadır.

ABAKÜS’ün dumansız ortamını sürdürmek amacıyla sigara içmeyen adaylar tercih edilecektir.

Erkek adayların yakın zamanda askerlik yükümlülüğü olmaması, başvurularında askerlik durumlarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Adayların güvenlik belgesi almak için herhangi bir engeli olmamalıdır. Başvurular pozisyon dolana kadar kabul edilecektir; belirli bir son tarih yoktur.

Başvurularınız ve sorularınız için:

Prof. Dr. Levent Gürel

Genel Müdür, ABAKÜS Bilişim Teknolojileri

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi

e-mail: abakuscomputing@gmail.com