TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) proje personeli arıyor.

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde yer alan ve Ümitköy Ankara’da bulunan yerleşkesinde Elektronik Savunma Sistemleri konusunda uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kurumdur.

Enstitü; ilgili faaliyet alanlarında

• Test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik açık saha ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi,

• İhtiyaç duyulan yazılım, donanım ve sistemlere yönelik teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi, prototip sistemlerin oluşturulması,

• Sistem kullanım konseptlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi,

• Bilimsel araştırmalar yapılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında Radyo Frekans ve Kızıl Ötesi bantlarında

• Farklı sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi ve karar destek amaçlı modelleme ve simülasyon yazılımları ile donanım tabanlı simülasyon laboratuvarları,

• Kavram gösterim sistemleri ve prototip sistemler,

• Test, ölçüm ve analiz sistemleri,

• Analiz yazılımları ve veritabanı çözümleri milli ve özgün olarak geliştirilmektedir.

Tüm bu faaliyet alanlarında, personelin akademik/bilimsel çalışmaları teşvik edilmekte ve nitelikli işgücü ile ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerinin kalite ve güvenilirlik unsurlarını da içerecek şekilde yönetildiği, ekip çalışmasının ve bireysel yeteneklerin ince bir denge içerisinde harmanlandığı çalışma ortamımızda, heyecan verici ve ülkemize büyük katma değer sağlayacak projelerimizde sizi uzun soluklu çözümlerin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Daha detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız