Faydalı Bilgiler

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Dünya yepyeni bir döneme daha girdi. Geçirmekte olduğumuz duruma ancak evrim diyebiliriz. Tarım, sanayi, sanayi sonrası bilgi toplumu, dijital dünya derken, şimdi de oldukça hızlı bir şekilde Sibernasyon Çağı’na girdik. Bundan böyle yapmamız gereken, bu büyük dönüşümü yönetmek üzere ne olup bittiğini doğru teşhis edip, doğru sorular sorup, geleceği tasarlamak için harekete geçmek. Son yirmi yılda internet ve GSM dünyası, tüm iş - yaşam modellerimizi baştan aşağı değiştirmişti. Şimdi Sibernasyon Çağı’nda ise; daha da hızlısını ve derinini; ‘Nano ve Genetik’ teknolojilerin tetikleyeceği değişikliklerle yaşayacağız. Sibernasyon; insan aklı ile teknolojinin ve yapay zekanın; karar verme, problem çözme ve üretme süreçlerinde, aktif olarak birlikte rol alacağı bir dönem.

Dünyanın geçirdiği evrimlerde; tarım işçiliğinden, mavi iş önlükleri giyerek fabrika işçisine dönüşen, bilgi devrimi çağında da mavi önlüklerini çıkarıp, kurumsal alanların beyaz gömlekli ofis
çalışanları haline gelen insanlar; Sibernasyon Çağı’nda ya yerlerini robotlara, akıllı makinelere bırakacak, ya da onlarla omuz omuza çalışacaklar. İşsizliğin ve gelecek kaygısının tüm dünyada giderek en önemli sorun haline gelmesinin temelinde bu kaçınılmaz değişim yatmaktadır. Eriştiğimiz teknoloji, bilgiye erişim hızı, senaryo kurgulama kapasitesi, aklımızı kullanma yetkinliklerimizle, iş ve meslek alanındaki olası iyi-kötü senaryoların tamamı ‘iş bulma, istihdam’ modellerinin yerini; ‘iş kurma-girişimcilik’ akımlarının alacağına dair kuvvetli sinyaller vermektedir.

Önümüzdeki on yılda, sanayi’nin % 80’lere varan ekonomik ağırlığı, % 20’lerdeki servis, hizmet sektörlerine kayacak, sanayi tesisleri ya kapanacak, ya da büyükler tarafından satın alınacak. Üretime devam eden ya da büyüyenler; ileri teknoloji kullanan, mutlaka nano ve genetik temelli dönüşüm geçiren, standart rutin işleri makinelere yaptıran kurumlar olacaktır. Bu tür iş yerlerinde istihdamı devam edecek personel; mutlaka çok yaratıcı, tasarımcı, uzman, alanıyla ilgili son teknolojiye hakim insanlardan oluşacaktır. İş yerlerinde sabit ücretle çalışanlar kadar, dışarıdan kontratlı, serbest zamanlı, esnek zamanlı, dönemsel, proje temelli gibi çeşitli modellerde emeğini, uzmanlığını satan taşeronlar olacaktır.

Gelecekte her meslek ve alan dönüşecek; tüm alanlar için en iyiler başarılı olacak, parlayacaktır. Mezun olunan Üniversitenin ismi önemini yitirecek; eğitimi, deneyimi, bilgiyi ve kaynakları akıllıca, stratejik, sürdürülebilir şekilde kullanma, işi yapma özellikleri önem kazanacaktır.

Şu anda bilmediğimiz, binlerce yeni meslek, iş alanı doğacak. Bunların çoğu internetüzerinden yapılabilir şekilde olacak.


Her alan ve meslek için geçerli olacak trendler:

 • Farklı, faydalı ve yaratıcı olmak
 • Nano ve genetiği iyi anlamak
 • Teknoloji algı ve kullanımını yüksletmek
 • Multidispiliner düşünmek
 • İngilizce haricinde bir yabancı dil daha bilmek

Gelecekte önem kazanacak meslekler:

 • Taşeron- Fason Yöneticiliği
  Kurumlar sabit, ücretli çalışanlar kadar, hatta daha fazla, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız hizmet sağlayıcı kişi ve/veya küçük-butik kurumlarla çalışacaklar. Taşeron- Fason Yöneticiliği Değişik yapılardaki çok sayıda taşeron-fasoncu arasındaki rekabeti yönetmek ve uyumu sağlamaktan sorumlu olacaklar.
 • Değişim Yöneticiliği
  Güncel operasyon sürerken, kurumların gelecek hedeflerini oluşturmak ve bunlara ulaşmak için değiştirilmesi gereken alanları (insan, teknoloji, ürün, hizmet, süreç, paydaş, iletişim…) görüp, planlamak, iletişimini ve hazırlıklarını yapmak, teknolojik gereksinimlerini saptayıp, tedarik etmekle uğraşacaklar. Mevcut sistemin sarsıntıya uğramadan akarcasına sürekli değişim geçirmesine liderlik edecekler.
 • Yönetici Menajerliği
  Her türlü kurum için en önemli kaynak, sermaye; bugünkülerden daha da üstün özelliklere sahip, yaratıcı insanlar olacak. Bu kişilerin en doğru işlerde olmalarını sağlayan, onları portföylerinde bulunduran menajerleri olacak. Tıpkı bugünün Sektöründe dev dünya şirketlerinin tepe yöneticilerinin kariyer ajansları gibi. Bu hizmeti bireyler kendileri de satın alacaklar.
 • Hot-Line İşletmeciliği
  Teknik sorunları yerinde saptayıp, onaran tamircilerin yerini, uzaktan onarım yapan akıllı yazılımlar ve 3 boyutlu hologramlar alacak. Bugünün teknik servisleri bu şekle dönüşecek. Mekanik arızalar tamir edilmeyecek. Gerektiği durumlarda fiziksel tamir olmayacak, tüm parçalar değişebilecek.
 • Akıllı tedarik yöneticiliği
  Tedarik zinciri yöneticiliği, inovasyondan, üretime, ambalajlamadan, stoklamaya, taşımaya, faturalamaya, pazarlamadan satışa kadar tüm süreçlerde etkin ve sorumlu olacak. Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Akıllı Tedarik Yöneticiliğine dönüşecek. Akıldan-Tezgaha kadar ve hatta yeniden dönüşüme kadar, tüm süreçlerde etkin olacak, maksimum düzeyde yazılım, uzaktan tanıma sistemleri ve robotik cihazlar kullanılacak.
 • Sanal Market işletmeciliği
  Bugünün perakende sektörü yöneticilikleri büyük ölçüde Sanal Market İşletmeciliği ve Yöneticiliği ile yer değiştirecek. Her türlü alışverişin çoğu internet üzerinden yapılacağından perakende satış noktalarının ve bu tür mekanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış tüm diğer servis sağlayıcı kişi ve kurumlar robotik, sanal sistemlerle yer değiştirecek. Tüm bu sistemlerin yöneticiliği, yaratıcı uygulamalar geliştirilmesinden sorumlu pozisyon; Sanal Market İşletmeciliği olacak.
 • Robotik Sorunlar Avukatlığı
  Üretim ve hizmet alanlarında satın alınan robotların kullanımında karşılaşılan sorunların çözümünde, robotları üreten, satan, kullanan kişi ya da kurumların hak ve sorumlulukları alanında çalışan sektörel uzman Avukatlar olacak.
 • Senaryo Tasarımcılığı
  Eğitim, iletişim sistemlerinde bir şeyleri anlatmak ve sadece film izletmek yeterli olmayacak. 5 duyuya hitap eden 3 boyutlu görsellerin, uygulamaların cazibesi artacak. Her türlü konu için senaryo yazmak, hikaye kurgulamak onları çekmekten, teknolojiye aktarmaktan daha aranılır bir özellik olacak. Kurum ve kişilerin geleceğine ilişkin görüleri senaryolaştıran, strateji gelişimine yardımcı olup, zemin hazırlayan senaristler en aranan mesleklerden olacak.
 • 5 duyu Reklam Tasarımcılığı
  Yapay zeka ile koku almak, dokunuş hissetmek gibi duygular da uzaklara iletilebilecek. 5 duyuyu hissettirebilecek teknoloji ile sunulan reklam spotlarının tasarımcılığı en popüler, yaratıcılık gerektiren alanlardan olacak.
 • Soru Bankası Tasarımcılığı
  İnsanların kapasiteleri giderek artacağından, gelişim sağlayacak, yeni şeyler sorabilmek zorlaşacak. Yenilikleri tetikleyecek soru sorabilmek ayrı bir uzmanlık alanına dönüşecek. Sektörel, tematik soru bankaları gelişecek. Bunların tasarımcıları en arananlardan olacak.
 • Duygu Tasarımcılığı
  Genetik ve nano teknolojilerin gelişmesi ile yapılacak işe, yaşanılacak duruma uygun duyguların belirlenmesi ve gerekli kimyasal ilaç reçetelerinin, yapay zeka, sanal ortam uygulamalarının kurgulanması mümkün olacak. Bunu ihtiyaca göre Duygu Tasarımcıları yapacak. Bugünün imaj danışmanları gelecekte muhtemelen bu işleri yapıyor olacaklar.
 • Gen Terapistliği
  ‘’Geçmiş olsun, hayrola neyiniz var?’’ dendiğinde verilecek yanıtlar çok daha özel ve belirgin olacak. ‘’göğüs hücrelerimdeki genlerde sorun var, gen terapisi alıyorum’’ gibi… Bozuk genlerin tespiti ve düzeltilmesi ile ilgilenen, hatta gen haritasına göre ileride bozulacak genleri önceden tespit edip, önlem alacak programları geliştirenlere Gen Terapistleri diyeceğiz ve bu meslektekilere çok önem vereceğiz.
 • Genetik Ekonomi
  Genetik teknolojiyle ilintili her şey, tıpkı bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri, iş alanları oluşacak. Oluşmaya başladı bile. Bu tür sınırsız ürünün satış piyasasının yönetilmesi, yepyeni bir ekonomik yapı ve boyut yaratacak. Tüm güç dengeleri genetik teknoloji ve ürünlerine sahip kişi, kurum, toplumlar lehine değişecek.
 • Bilgi Madenciliği
  Sınırsız bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanların; ‘’neyi bilmek, neyi bilmemek gerekli, gerekli olmayanlar nasıl elenecek, asıl ve öncelikli olanlara nasıl erişeceğim?’’ sorularına yanıt vermeye yarayacak sistemlerle uğraşanlara ‘’bilgi Madencileri’’ denecek. Bilgi okyanusundan iletişim teknolojileri, yapay zeka uygulamalarıyla güncel global gelişmeleri yakalamak, ayıklamak, birleştirmek, gerekli ve öncelikli olanları seçmek, kullanılabilir hale getirmek başlı başına ve en önemli iş alanlarından biri olacak.
 • Enformasyon-Bilgi Mühendisi
  Bilgi Madencilerinin işlediği, derlenmiş bilgilerin uygun kişilere, uygun içeriklerde ve formatlarda iletilmesi için çalışanlara denecek
 • Alternatif Besin Mühendisliği
  Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sıvılara dönüştürülmesiyle uğraşacaklar. Genetik ve Nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanların beslenme ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar. Geleneksel tarım, hayvancılık, kaynakları, üretim sistemleri insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta, yararlı olmakta yetersizleşiyor. Buna çareyi alternatif besin mühendisleri bulacak, diyet reçetelerinden kurtulacağız.
 • Franken Food Denetçiliği
  Genetiği ile oynanmış ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için oluşacak denetim mekanizmaları ve bunları uygulayanlara denecek.
 • Siber Teknoloji Mühendisi
  İnsansı robotik sistemler, yapay zeka ve bunların entegrasyonu üzerinde çalışacak hayati mesleklerden biri olacak.
 • Nano Yapı Mühendisi
  Nano teknolojinin inşaat, yapı sektörüne kazandıracağı ürünleri maksimumda geliştiren, kullanan, bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak dal. Geleceğin mimar ve mühendislerine benzer işleri yapanlar sadece yaratıcılıklarını kullanacaklar, çünkü tüm hesap ve çizimleri, üstelik boyutlu prova verecek şekilde robotik sistemler yapacak.
 • Fiyatlandırma Uzmanlığı
  Fiyatlandırma uzmanları yeni ürünlerin piyasaya çıkmadan önce gerçek fiyatlarını belirlemek için ön çalışmalar yapan kişilerdir. Üretim, ticaret ve hizmet devam ettiği müddetçe Fiyatlandırma Uzmanlarına her zaman ihtiyaç olacaktır.
 • Gayrimenkul Danışmanlığı
  Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı, dünyada yaygın bir iş kolu olmasına karşı Türkiye'de pek bilinmiyor. Gelecekte bu mesleği seçenler kazanacak. Yatırım yapılması halinde arsa gibi taşınmazların ekonomik değerini belirleyen bu iş kolu, fabrika ve şirketlerin de belirli zamanlarda ekonomik değerlendirmesini yapacaklar.
  Batı'da ipotek bankacılığının gelişmesiyle yaygınlaşan gayrimenkul geliştirme danışmanlığının, Türkiye'de de aynı süreci izleyeceği yorumları yapılıyor. Teminat amaçlı gayrimenkul değerlemesinin, gerçek ve bilimsel değerler kullanılarak yapılması, birçok yatırımcıya kaynak sağlaması açısından da önem taşıyor.
 • Çevre ve Güvenlik Mühendisliği
  Bu meslek, işyerinde çalışanların kendi sağlıklarını koruyarak çalışmalarını sağladığı gibi, şirketin çevreye zarar verip vermediğini de kontrol ediyor. Üretim faaliyetleri çoğalıp, yeni tesisler açıldıkça, gelecekte bu konunun uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulacak. Ölçek farkı gözetilmeden tüm şirketler, bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti alarak, eleman çalıştıracaklar. Mesleği ön plana itecek gelişmelerden biri de şirketlerin ISO 14000 belgesi alma zorunlulukları. Çevreyle ilgili bir sertifika olan ISO 14000'i alabilmeleri için Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) sistemlerine sahip olmaları gerekiyor. Gelecekte, gerek Türk, gerekse yabancı şirketlerin mal satabilmek için gerekli olan ISO 14000'e yönelmeleriyle bu alanda hizmet verecek onlara büyük ihtiyaç duyulacak.
 • Tasarım Mühendisliği
  Uluslararası rekabette artık kalitesiz ürünün yerinin olmadığı ortada. Bu noktada devreye giren tasarım mühendisleri çalıştıkları firmaların ürünlerini dış veya iç pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden tasarlama noktasında önemli bir rol üstleniyorlar.
 • Aktüerlik
  Öne çıkan mesleklerden biri de "aktüerlik". Aktüerlik, finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen, sigorta riskleri ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeler yapan bir iş kolu olarak tanımlanıyor.
 • Sanal Medya Uzmanlığı
  Facebook ve Twitter gibi sanal ortamlarda daha ilginç ve çekici görünmeyi sağlayarak, kurumların ve kişilerin sanal ortamlardaki süreçlerini yöneterek reklam çalışmalarını yapan ve markalaşma sürecinde büyük rol oynayan kişilerdir.
 • AB Uzmanlığı
  Türkiye`nin Avrupa Birliğine uyum süreci, özel sektör ve KOBİ`lerde AB uzmanı ihtiyacını doğurdu. Türkiye AB`ye girse de bu alanda çalışanlara ihtiyaç duyacak. Bu yüzden AB uzmanlığı `önümüzdeki 10 yılın en gözde alanı` olarak görülüyor. AB uzmanları sadece Devlet Teşkilatı ve Dış İşleri Bakanlığı`nda değil aynı zamanda özel sektörde de aranan kişiler haline geliyor.
 

İş Arama Sürecinde İK Firmaları

İş Arama Sürecinde İK Danışmanlık Firmaları

 

Teknolojideki gelişmeler ile firmalar eleman arama süreçlerini zaman ve nakit tasarrufu sağlayabilecekleri web tabanlı kariyer portallarına kaydırdılar. Eskiden gazetelerin İnsan Kaynakları eklerinde çıkan sayfa sayfa iş ilanlarının yerini www.kariyer.net, www.yenibiris.com gibi sitelerde her gün güncellenen ilanlar aldı.

Kariyerinin 3 yılını geride bırakan profesyonellerin iş arama süreçlerini hızlandıran kariyer portalları yeni mezunlar için ise maalesef aynı başarıyı gösterememektedir. Yapılan araştırmaya göre yeni mezunların web tabanlı kariyer portallarından iş bulma oranı %20 ile sınırlı kalmaktadır.

Peki gazete ilanlarının var olmadığı, tanıdık vasıtası ile işe girme oranlarının düştüğü günümüzde yeni mezunlar nasıl iş bulacaklar? Cevabı çok basit: İnsan Kaynakları Danışmanlığı Firmaları…

Firmalar gün geçtikçe sahip oldukları en etkin kaynağın “insan” olduğunu fark etmekte, insana yapılan yatırımın firmanın nihai ürün veya hizmetine sağladığı katma değeri, o ürün veya hizmetin etkinliğini veya kalitesini artırdığını gözlemlemektedir.

Bu durumda insan kaynağının seçimi son derece kritik bir önem kazanmakta, eleman alımlarının büyük bir titizlikle yapılması zorunluluk haline gelmektedir. Bu noktada danışmanlık şirketleri, firmalara ihtiyaç duydukları profesyonelliği sağlamakta, firmanın ihtiyaç duyduğu bir çok pozisyonda destek olmaktadır.

Özellikle başlangıç pozisyonları ve üst düzey pozisyonlarda sıklıkla başvurulan danışmanlık ve head hunting şirketleri, firmaların temel yeteneklerine yönelme ve İK alanındaki birçok alt fonksiyonda outsource yöntemini seçme eğilimi nedeniyle gelecekte daha fazla önem kazanacaktır.

İş arama süreci içerisindeki adayların danışmanlık firmaları ile cv’lerini paylaşmaları nitelikleri ile uygun bir pozisyonun çıkması durumunda danışmanlık firmalarının kendilerine geri dönüşünü sağlayacaktır. Danışmanlık firmaları işe yerleştirdikleri adayın maaşı üzerinden belirli bir komisyonu işverenden alırlar bu nedenle adaylarını en yüksek maaşlı işlere yerleştirmek için gayret gösterirler.

İş arama sürecinde en fazla destek alabileceğiniz kuruluşlar arasında ilk sırayı profesyonel personel seçme ve yerleştirme hizmeti veren danışmanlık firmaları alacaktır. Bu konuda faaliyet gösteren firmalara özgeçmişinizi göndermeden önce, bilgi almak amacıyla kısa bir telefon görüşmesi yapmanızda ve yüz yüze görüşme yapabilmek için zaman talep etmenizde fayda vardır. Çoğu danışmanlık firması maalesef adaylara genel görüşme imkanı yaratamamakta ve sadece uygun olduğunu düşündükleri bir pozisyon oluştuğunda adayları ön görüşmeye davet etmektedirler. Ancak pozisyon oluşmadan önce danışman ile bir görüşme ayarlayabilirseniz ilgili bir pozisyon doğduğunda ilk akıllarına gelen %80 siz olursunuz.

Danışmanlım firmaları tarafından yeni mezunlara ücretsiz olarak sunulan bir diğer hizmet ise etkin özgeçmiş hazırlanması ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin verilmesidir. Profesyonel hayata yeni başlayacak olan gençlerin büyük bir çoğunluğu hangi sektörde/meslek grubunda çalışmak istediğini bilememektedir. Bu noktada danışmanlar devreye girerek bir takım testler uygularlar, bu testler sonucunda adayın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek aday için en uygun pozisyonların listesini çıkarırlar. Daha sonra bu listedeki tüm meslekler ile ilgili ayrıntılı bilgiler vererek kariyerlerinin başındaki gençlere ışık tutarak onları kendileri için doğru mesleğe yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

İnsan kaynakları danışmanlık firmalarına sormanız gereken sorular:

 • Danışmanlığını yaptığınız bu kuruluşla kaç senedir çalışıyorsunuz?
 • Danışmanlığını yaptığınız firma ile ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz?
 • Mülakat öncesi firma hakkında daha detaylı bilgi alabileceğim kaynakları söyler misiniz?
 • Yazılı bir iş tanımı var mı? Varsa bir kopyasını alabilir miyim?
 • Pozisyon kime raporlama yapıyor?
 • Danışmanlığını yaptığınız firmada beni kim iş görüşmesine alacak? (Pozisyonu, yönetim tarzı, kişiliği ile ilgili bazı temel bilgiler)
 • İşe alma kararını kim verecek?
 • Pozisyonun maddi olanakları ile ilgili bilgi alabilir miyim? (Ücret, prim sistemi, firma arabası, performans değerlendirmeleri, sağlık veya hayat sigortası vs.)
 • Bu pozisyon neden boş?
 • Ne kadar süredir doldurulamıyor?
 • Gizliliğe dikkat ediyor musunuz?
 • Benim onayımı almadan özgeçmişimi herhangi bir firmaya gönderecek misiniz?
 • Aynı konuda sizden başka çalışan danışmanlık firması var mı? (Belirli bir firmanın belirli bir pozisyon arayışı ile ilgili)
 • Ön elem ve mülakat prosedürünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Staj Neden Önemlidir?

Türkiye’de staj sistemi hala tam olarak verimli işlemiyor. Staj denilince akla fotokopi çekmek, kahve yapmak, dosyalama yapmak gibi gereksiz ofis işleri; öğrencilerin çalıştıkları kuruma hiç uğramadan gerçekleştirdikleri “naylon stajlar” ya da stajyer adı altında alınıp hiçbir ücret ödemeden çalıştırılan öğrenciler/yeni mezunlar geliyor. Bu durumda ne öğrenci staj yapmak istiyor ne de işveren staja yanaşıyor. Stajyerler kendilerine görev verilmediğinden amaçsızca ortalıkta dolaşıp, dört gözle staj süresinin dolmasını bekliyorlar.

Oysaki staj, gerektiği gibi yapıldığında her iki tarafa da fayda sağlayan bir süreçtir. Şirketlere gelecek için potansiyel adayları tanıtan, öğrencilere ise iş hayatını tanıtıp kendi yetkinliklerinin farkına vardıran, uzmanlaşacakları alanı seçmelerini kolaylaştıran çok değerli bir dönemdir.

Diğer taraftan başta çok uluslu şirketler olmak üzere, stajı ciddiyetle ele alan, her iki taraf için de faydalı bir sürece dönüştüren şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şirketler en iyileri bulabilmek için kariyer günleri gibi çeşitli aktiviteler, sektörel yarışmalar düzenleyip, stajyer alımlarını işe alım ciddiyetinde yürütüyorlar. Tıpkı işe alım yapar gibi stajyer adaylarını testlere tabi tutup, mülakatlar yapıp seçiyorlar ve staj bittikten sonra kadro açıklarını bu stajyerler arasından tamamlamayı tercih ediyorlar. Hilton Oteller Zinciri; Coca-Cola ve Efes Pilsen gibi markaları bünyesinde barındıran Anadolu Holding; ENKA; Microsoft; BMC; Eczacıbaşı Holding gibi sektöründe lider kuruluşlar yeni mezun işe alımlarının %80’ini daha önce kendilerinde staj yapmış adaylar arasından seçiyorlar.

1 Aylık stajlar artık rağbet görmüyorlar. 6, 10 ve hatta 18 ay süren stajlar uygulayan firmaların sayısı her geçen gün artmakta. Okul döneminde yapılan, öğrencilere iş başında öğrenme imkanı tanıyan stajlar ya da part-time işler mezuniyetten sonra öğrencilerin iş hayatına adaptasyonunu hızlandırıyor, yönlerini daha kolay bulmalarını sağlıyor ve de “2 yıllık tecrübeli” ibaresi ile dolu ilanların önüne geçilmesini sağlıyor.

Bir çok kurumda stajyer olarak başlayıp daha sonra yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak çalışmaya devam eden adaylarda aidiyet duygusu diğer elemanlara göre daha fazla gelişmektedir. Çekirdekten yetiştiği için ileride kurum içerisinde en kıdemli çalışanlardan biri olan bu elemanlar bir çok işe, projeye hakim oluyorlar.

Gençlere Tavsiyeler:

 • Stajı bir zorunluluk olarak değil bir öğrenme, kariyerinize adım atma süreci olarak görün
 • Staj yapmak istediğiniz alanı dikkatle seçin. Neye ilginiz var, hangi alanda güçlüsünüz, hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz önce buna karar verin ama bu konularda çok da katı olmayın, biraz esneklik payı bırakın. Eğer imkanınız varsa farklı birimlerde staj yaparak kendi yeteneklerinizi daha net keşfedebilirsiniz.
 • Staja başladığınız mekanda kurum kültürüne uyun, giyiminize dikkat edin, işyerine yırtık kotlar, şort veya parmak arası terlikle gitmeyin. Kişisel bakımınıza dikkat edin
 • Hitap şeklinizi dikkat edin. Şefinize, yöneticilerinize aksi istenmediği takdirde “Bay” ya da “Hanım” olarak hitap edin.
 • İnsanlar size öğrenci gözüyle, nasıl olsa birkaç hafta sonra gidecek gözüyle bakacaktır; siz elinizden geldiğince onlara orada potansiyelinizin olduğunu hissettirin.
 • Tıpkı oranın bir elemanı gibi size verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapın. Her zaman uyumlu, hevesli ve öğrenmeye açık olun.
 • Üzerinize görev almaya çalışın, sorumluluk altına girin. İnsanlar sizin farkınızda değilse onlara orada olduğunuzu hissettirin.
 • Elinizden geldiğince gözlem yapın. İnsanlar telefonda nasıl konuşuyor, nasıl oturup kalkıyor, nasıl giyiniyorlar, birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar dikkatlice gözlemleyin.
 • İş yaşamınızda size rol model olacak insanlar bulmaya gayret edin. Bu insanlarla yakın temasta kalıp, onlar için bir şeyler yapmaya çalışın.
 • Staj yaptığınız şirkette kariyerinizde gitmek istediğiniz roldeki kişilerle konuşup bilgi alın, onların deneyim ve tecrübelerinden yararlanın.
 • En önemlisi ise İnsan İlişkileri… Çok klişe gelebilir ama güler yüzlü, yardımsever olmak; saygılı davranmak size ummadığınız kadar artı katacaktır. Kendinizi sevdirmenin ilk yolu sizin diğer insanlarla olan ilişkileriniz. Doğal davranırken saygıyı elden bırakmayın.
 • Takım çalışmasına yatkın olmak, liderlik vasıfları size puan kazandıracaktır.
 • Şirkette kalmak istediğinizi, yapabileceklerinizi yöneticilerinize ve İK personeline hissettirmeye çalışın.
 • Öğrencilik döneminizde “Kariyer Günleri” gibi aktiviteleri kaçırmamaya çalışın. Bu tip aktivitelerde hem şirketleri yakından tanıma hem de yapmak istediklerinizi biraz daha netleştirme şansı elde etmiş olursunuz.
 • Stajınız bitse bile şirkettekilerle iletişiminizi koparmayın
 • Staj başvurularınızı yapmak için en son anı beklemeyin. Özellikle talebin yüksek olduğu firmalar (Savunma Sanayi örneğin) yaz dönemi staj kabullerini Ocak – Şubat gibi gerçekleştiriyorlar.

 

Staj sürecini başarıyla yöneten firmalardan örnekler:

 • P&G      : Oldukça kapsamlı bir staj programı uygulanıyor. Her stajyerin bir koçu, bir mentoru ve bir peer buddy denilen kendilerine yaşça yakın, şirkete uyumlarını kolaylaştıracak çalışma arkadaşları oluyor. Staj dönemleri boyunca departmanlarında gerçek bir projenin liderliğini yürütüyorlar. Projelerini tamamlayabilmek için gerekli olan bütçe ve kaynakları da yönetiyorlar.

P&G, bu sene, eğitim dönemine paralel olarak başlayan P&G Business School ile üniversitelerin 3. Ve 4. Sınıf ları ile master programlarına devam eden üniversite öğrencilerine detaylı bir program hazırladı. P&G Business School, tüm yılı kapsayacak şekilde, üniversite öğrencilerinin iş dünyasını daha yakından tanıyacağı sınıflar, seminerler ve staj olanaklarından oluşuyor. Stajyerler yaz boyu, ortalama 2-3 aya boyunca merkez ofis ya da Gebze fabrikada gerçek projelere liderlik ediyorlar. Bir sonraki sene işe alımlarda ise her zaman stajyerlere öncelik veriliyor. Staj sonrası erken iş teklifi imkanları da mevcut.

 • HP         : Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika Bölgesinde bulunan 15 ülkede MEMA Staj Programı uygulanıyor. MEMA Staj Programı okul ile birlikte yürütülebilen uzun soluklu bir program, stajların süresi 18 aya kadar çıkabiliyor. Stajyerlere çalışma gün ve saatine göre yemek-yol masrafları ek olacak şekilde, en fazla asgari ücret veriliyor. Staj programında başarılı olan öğrenciler “HP Yeni Mezun Programı”na yönlendiriliyor. HP Türkiye her sene toplam çalışanların % 5-10’u kadar yeni mezın istihdam ediyor. Bu programa katılan yeni mezunlar ilk 6 ay boyunca satış, pazarlama, mühendislik hizmetleri, finans gibi genel başlıklar altında çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra ise daha özel bir iş tanımında uzman yardımcısı olarak çalışmaya devam ediyorlar.
 • Finansbank: Staj süreleri sonunda, bu sürecin karşılıklı değerlendirilmesini sağlayıp olumlu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencileri mezun olduklarında işe alım sürecine dahil ediyorlar. Finansbank 2009 yılında 35 stajyerini mezun olduktan sonra kadrosuna kattı.